lørdag 2. juni 2007

På fødeseminar i Oslo

Onsdag arrangerte Helse- og omsorgsdepartementet et arbeidsseminar i forbindelse med at de skal lage plan for en helhetlig svangerskaps-, føde- og barselomsorg. Folkebevegelsen for lokalsykehusene var invitert til å delta, og fra oss kom Elsie Ørstavik, Turid Opedal, Gunnvald Lindset og jeg.

Før lunsj var det innledere fra nasjonale fag- og forskingsmiljøer: Folkehelseinstituttet, Nasjonalt Råd for fødselsomsorg, Sosial- og Helsedirektoratet, Statens Helsetilsyn og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten som gjorde rede for "Status i tilbudet". Etter lunsj var det innlegg fra den mer praktiske siden: Brukere, jordmødre og leger skulle komme med innspill til hva som skaper "Helhetlige og trygge tilbud".

Ingeborg Altern Vedal fra "Aksjon mot fødekaos" holdt et glimrende innlegg, jeg håper virkelig departementet merket seg hennes synspunkt på hva behovet er! Innlegget hennes finner du her:
http://www.altern.no/opprop/index.html
Se i høyre kolonne og velg å laste ned som PowerPoint- eller pdf-fil.

Jeg hadde en presentasjon som spesielt tok for seg omleggingen fra fødeavdelinger til fødestuer, med vekt på misnøyen i Lærdal og Mosjøen. Et hovedpoeng jeg prøvde å få frem er:
Tidligere kunne vel ca 80% av kvinnene i regionen rundt disse to sykehusene føde lokalt. Etter omlegging til fødestuer er andelen redusert til ca 30%.
Mange er opptatt av hvordan det er å føde på fødestuen, men der føder jo faktisk ganske få. Hele 50% av alle fødende i disse regionene er påført lengre reisevei, mer utrygghet, praktiske ulemper, økonomiske belastninger osv. I tillegg har alle kvinner/gynekologiske pasienter i disse områdene fått et dårligere tilbud etter omleggingen. DETTE ER IKKE DESENTRALISERING, MEN SENTRALISERINGSPOLITIKK!

I forkant av konferansen hadde jeg fått mange innspill fra Sognekvinner som er misfornøyd med forholdene. De som måtte reise mye lenger for å føde hadde sterke fortellinger rundt den situasjonen (enten reisen var planlagt på forhånd eller måtte tas på sparket på grunn av komplikasjoner). Jeg ble faktisk overrasket over at misnøyen var så sterk som mange ga uttrykk for. Men det gir absolutt motivasjon til å fortsette å kjempe for et fullverdig fødetilbud til kvinner på lokalsykehuset vårt. Forsvar Lærdal sjukehus skal følge med i departementets videre arbeid med fødselsplanen, og kravet om å få tilbake fødeavdelingen står vi fast på!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar