fredag 20. februar 2009

Eit lyspunkt for Føden

LEIAR I SOGN AVIS 17. FEBRUAR: Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen la sist veke fram stortingsmeldinga for fødetenestene her i landet. Dette er ei melding som både helseføretaka rundt om i landet og ikkje minst dei mange kampgruppene for dei ulike lokale småsjukehusa har venta på i stor spaning.

Innhaldet i meldinga er betre og meir positivt enn sjølv dei største optimistane på dei små sjukehusa kunne drøyma om.

• Les heile leiaren i Sogn Avis ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar