onsdag 4. februar 2009

PROGRAM FOR VELFERDSKONFERANSEN 2.-3. MARS 2009

Velferdskonferansen 2009:
Offentlig velferd under markedsstyring. En konferanse om styringsalternativer til "new public management"

SAS hotellet, Oslo, 2.-3. mars 2009


Mandag 2. mars:
09.00 – 10.00: Registrering – kaffe / frukt

10.00 – 10.30: Åpning. Jan Davidsen, leder, Fagforbundet

10.30 – 12.30: Markedets erobring av det offentlige. Kjell Arne Røvik, professor, Tromsø
Offentlig virksomhet - et demokratiseringsprosjekt. Hillary Wainright, forfatter og redaktør, Storbritannia
En alternativ visjon for offentlig sektor. Asbjørn Wahl, daglig leder, For velferdsstaten

12.30 – 13.30: Lunsj
13.30 – 15.30: Parallellseminarer

A1: Læreren - fra pedagogisk profesjon til byråkrat?
Når tester, rapporter og kontroll ovenfra tar over i skolen.

Sølvi Lillejord, professor, Bergen
Richard Hatcher, forskningsdirektør, Storbritannia
Hanne Eilhardt Pedersen, adjunkt, Lilleaker skole, Oslo
Møteleder: Hugo Rode Berntsen, seksjonsnestleder, Utdanningsforbundet

A2: Bare tall - eller markedsorientering i ny innpakning?
Regnskapsmodeller, budsjett og målemetoder er politikk. Hvilke modeller finnes, og hvilke alternativer
fremmer den demokratiske styringen av offentlige tjenester?

Heidi Grande Røys, fornyings-og administrasjonsminister (invitert)
Marianne Andreassen, adm.dir., Senter for statlig økonomistyring
Bjarne Jensen, professor, Høgskolen i Hedmark
Fanny Voldnes, nestleder i næringspolitisk avdeling, LO
Møteleder: Asbjørn Wahl, daglig leder, For velferdsstaten

A3: NAV: Velferdstjenestenes møte med arbeidslinja
Er det menneskene som skal tilpasses arbeidslivets behov –
eller arbeidslivet som skal tilpasses menneskenes evner og anlegg?

Tor Sagli, Arbeids- og velferdsdirektør (invitert)
Ebba Wergeland, lege
Kjetil Hasselø, Fellesorganisasjonen
Ove Haug, Velferdsalliansen
Møteleder: Anita K. Solhaug, 1. nestleder NTL

A4: Regjeringer i alle land - privatiser!
Hvilken rolle spiller OECD, Verdens handelsorganisasjon (WTO), Verdensbanken og Det internasjonale
pengefond (IMF) for markedets utbredelse?

Tony Clarke, Polaris Institute, Canada
Helene Bank, spesialrådgiver, For velferdsstaten

15.30 – 16.00: Kaffe / kake

16.00– 18.00: Parallellseminarer

B1: Sykehusene – beretningen om en varslet krise?
Hvorfor valgte Norge en reform som New Zealand og Skottland allerede var på vei
bort fra - og hva var deres alternativ?

Roar Eilertsen, daglig leder, deFacto
Audun Lysbakken, nestleder, SV
Bente Øien Hauge, Folkebevegelsen for lokalsykehusene
Unni Hagen, rådgiver, Fagforbundet
Møteleder: Tone Sønsterud, Nestleder i LO Stat

B2: Mer demokrati, takk - ikke mindre!
Mange forsøker nå med deltakende budsjettering og direkte demokrati.
Befolkningen og ansatte er direkte med og styrer. Hva er erfaringene?

Hillary Wainright, forfatter og redaktør, Storbritannia
Javier Navasques, Sevilla
Einar Braathen, forsker, NIBR
Møteleder: Asbjørn Wahl, daglig leder, For velferdsstaten

B3: Offentlig-privat samarbeid - løsning eller problem?
Skal vi la begrensninger i statlige budsjettmetoder framtvinge privatisering - og kan
vi godta at politiske prioriteringer settes til side av lokale OPS-prosjekter?

David Hall, direktør, PSIRU
Bjarne Jensen, professor, Høgskolen i Hedmark
Magnus Nilsson, Svenska Naturskyddsföreningen
Tom Tvedt, fylkesordfører, Rogaland
Møteleder: Helene Bank, spesialrådgiver, For velferdsstaten

B4: NPM fra A til Å
Hva er New Public Management? Vi sporer dens røtter tilbake til nyliberalismen,
ser på teoriene bak og konsekvensene for velferdsstaten.

Henrik Herløv Lund, samfunnsøkonom og forsker, Danmark
Bent Sofus Tranøy, forsker, FAFO og Høyskolen i Hedmark
Møteleder: Berit Asker, forbundssekretær, NTL

18.00: Slutt for dagen


Tirsdag 3. mars:

09.00 – 10.45: Styring for velferd - erfaringer fra inn- og utland
Jostein Barstad, rådman i Øvre Eiker
Bente Ohnstad, førsteamanuensis, Høgskolen i Lillehammer
Andrew Cumbers, forsker, Storbritannia

10.45 – 11.00: Kaffe / kake

11.00 – 13.00: Parallellseminarer

C1: Omstilling for økt kvalitet
I Fagforbundets modellkommuner og regjeringas kvalitetskommuner er det de ansattes
kompetanse som utgjør kjernen. Blir det bedre tjenester av det?

Jostein Barstad, rådmann, Øvre Eiker
Anne Grete Krogh, leder av omstillingsenheten, Fagforbundet
Hilde Torgersen, hovedtillitsvalgt, Fagforbundet, Moss kommune
Møteleder: Dag Christiansen, rådgiver, Fagforbundet

C2: Offentlig sektor - butikk eller politikk? Når profittmål styrer offentlig virksomhet
Erfaringer fra barnehager, barnevern og asylmottak

Clas Jostein Claussen, førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo
Erling Segelstad, Fellesorganisasjonen
Cecilie Hansen, varaordfører, Kirkenes
Møteleder: Asbjørn Wahl, daglig leder, For velferdsstaten

C3: Offentlig sektor - motgift mot finanskrisa?
Hva har en stor offentlig sektor å si for kriseutviklinga, og hvordan vil krisa virke inn på offentlig virksomhet?
Vi tar temperaturen.

Rune Skarstein, førsteamanuensis, Trondheim
Marianne Marthinsen, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom First Securities
Møteleder: Helene Bank, spesialrådgiver, For velferdsstaten

C4: Vår felles infrastruktur – eller markedets?
Naturlige monopoler, public-public partnership (PUP), drift i egenregi

David Boys, Internasjonalen for stats- og kommuneansatte
Tore Lindholt, sosialøkonom, tidl. direktør i Folketrygdfondet
Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant, Senterpartiet
Møteleder: Marte Nilsen, styremedlem i Attac

13.00 – 14.00: Lunsj

14.00 – 15.00: En offensiv strategi for en velferdspolitisk snuoperasjon
Paneldebatt
Representanter for Regjeringspartiene
Anders Folkestad, leder, Unio
Turid Lilleheie, leder, NTL
Randi Reese, leder, FO
Debattleder: Asbjørn Wahl, daglig leder, For velferdsstaten

15.00 – 15.30: Avslutning
Helga Hjetland, leder, Utdanningsforbundet


Versjon 13.01.09

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar