onsdag 18. februar 2009

Velferdskonferansen 2. og 3. mars: Utvidet påmeldingsfrist

Etternølere kan fortsatt få meldt seg på Velferdskonferansen, i alle fall inntil 24. februar. Konferansen er på SAS-hotellet i Oslo.

Informasjon om Velferdskonferansen finner du på www.velferdsstaten.no. Her står det om konferansen:

Offentlig velferd under markedsstyring
En konferanse om styringsalternativer til ”new public management”
Markedsorientering av det offentlige dreier seg ikke bare om privatisering. Måten velferdstjenestene organiseres på er også avgjørende. New Public Management (NPM) innbefatter nettopp en slik markedsorientering. Den rødgrønne regjeringen stanset privatiseringen av skole og jernbane da den tok over. Den hevder ogsåat det er slutt på NPM. Fra brukere og ansatte, fra statlige etater, universiteter, kommuner og sykehus, får vi imidlertid stadig meldinger om at NPMs markedsløsninger er i full drift. Gjennom denne konferansen tar vi temperaturen på omorganiseringene i velferds-Norge. Vi analyserer utviklingstrekk, utfordrer regjeringen - samt ser på alternativer der demokratisering av tjenestene, brukernes kunnskap og de ansattes komptanse settes i sentrum.


Parallellseminar om sykehus er mandag kl. 16-18. Seminaret har kode B1 og tittelen "Sykehusene – beretningen om en varslet krise?" Forsker Roar Eilertsen fra deFacto vil presentere en ny rapport, som ser på hvorfor Norge valgte bort en reform som New Zealand og Skottland allerede var på vei bort fra og hva som var alternativene. I panelet ellers er Audun Lysbakken (SV), Bente Øien Hauge (Folkebevegelsen for lokalsykehusene) og Unni Hagen (Fagforbundet).

• Klikk her eller på overskriften og kom rett til påmeldingsinformasjon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar