fredag 13. februar 2009

Hurra - nå kan Lærdal få igjen fødeavdelinga!

Helse- og omsorgsministeren har i dag presentert en stortingsmelding om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Statsråden vil oppheve tallgrensene som definerer fødestue, fødeavdeling og kvinneklinikk. Det som skal avgjøre hva slags institusjon en er, er kvaliteten på tilbudet.

Samtidig blir det slik at helseforetakene heretter skal betale transporten for fødende, slik at de ikke kan skyve kostnadene etter sentralisering over på kommunene.

Dette gir oss gode sjanser for å få tilbake fødeavdelinga i Lærdal! For her er det keisersnittberedskap hele døgnet, og personalet er fullt ut kompetent til å drifte fødeavdeling. (Det er som kjent større krav til jordmødre ved fødestue enn ved fødeavdeling.)

Når Helse Vest setter i gang arbeidet (som de nå blir pålagt) med en flerårig plan for fødetilbudet i vest, vil det i denne meldinga finnes mange gode argumenter for å gjenopprette fødeavdelinga ved Lærdal sjukehus.

Og det aller viktigste med dette, er at en langt større andel av fødekvinnene i Sogn (og deres familier) kan bli spart for lange reiseveier, frykt og usikkerhet i forbindelse med sine fødsler.

(Presseoppslag om dette i Porten, Sogn Avis, Sogn Avis (leiar "Eit lyspunkt for Føden"), NRK Sogn og Fjordane og Firda. Klikk på navnet for å se sakene.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar