fredag 26. februar 2010

Forsvar Lærdal sjukehus møter helseministeren i Førde fredag 5. mars

Aksjonen Forsvar Lærdal sjukehus og de andre sykehusaksjonene i fylket møter helse- og omsorgsminister Anne Grete Strøm-Erichsen under hennes besøk i Førde fredag 5. mars.

Hver av aksjonene får et kvarter til å overbringe et budskap til statsråden.

Vi er i gang med å forberede en presentasjon til statsråden og vil fokusere spesielt på fødetilbudet i Indre Sogn, som vi vet at svært mange unge familier er opptatt av. Det sterke lokale engasjementet for fødetilbudet var årsaken til at Linda Kvam Bjørkum og Marita Mo publiserte et opprop og dro i gang en ny underskriftskampanje for føden i Lærdal rett før jul.

Vi stiller med en "forsterket aksjonskomité" når vi møter statsråden i Førde på fredag, da vi har med oss jordmor i Årdal, Rigmor Cruickshank, som kan formidle hvordan nedgraderingen av fødetilbudet ved Lærdal sjukehus slår ut for de fødende.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar