fredag 26. februar 2010

Nytt EU-direktiv kroken på døra for 30 norske fødeavdelinger?


Samhandlingsdirektør i Helse Midt-Norge varsler mulig EU-direktiv med strenge krav.

Det var på et infomøte i Stjørdal at Daniel Haga, samhandlingsdirektør i Helse Midt-Norge, pekte på at et nytt direktiv kan få store konsekvenser for lokalsykehus og fødestuer i Norge. Det foreslåtte direktivet går nemlig ut på at alle fødeavdelinger skal ha barnelege på vakt.

– Et slikt direktiv vil kunne skape store konsekvenser for Helse Midt-Norge, det er nemlig få sykehus som har både fødeavdeling og barneavdeling, sa Haga til Tidens Krav .

Haga understeker at direktivet ikke er vedtatt, og at det endelige resultatet kan bli annerledes enn forslaget som nå blir debattert. Likevel kan et slikt direktiv ha store konsekvenser for dagens desentraliserte sykehus- og fødestuestruktur i Norge. I alt er det 30 sykehus og fødestuer som ikke vil oppfylle kravene i det nye direktivet med barnelege og barneavdeling (kilde: klikk.no ). Dette er særlig viktig i distriktene, og bare i Nord-Norge vil 13 fødeavdelinger kunne bli berørt. Heidi Langaas, helseråd ved den norske EU-delegasjonen i Brussel, sier hun ikke er kjent med direktivet.

På landsbasis står i dag disse institusjonene uten den bemanningen som kreves dersom direktivforslaget går gjennom:

Alta fødestue
Asker og Bærum sykehus
Brønnøysund fødestue
Finnsnes fødestue
Gjøvik sykehus
Hallingdal sjukestugu
Harstad sykehus
Honningsvåg fødestue
Kirkenes sykehus
Kongsvinger sjukehus
Lister sjukehus, Flekkefjord
Lofoten sykehus
Lærdal sjukehus
Mo i Rana sykehus
Molde sjukehus
Mosjøen sykehus
Namsos sykehus
Nordfjord sjukehus
Odda sjukehus
Orkanger sykehus
Ringerike sykehus
Sandnessjøen sykehus
Sonjatun helsesenter, Storslett
Steigen fødestue
Stord sjukehus
Tynset fødestue
Valdres Fødestugo
Vesterålen sykehus
Volda sjukehus
Voss sjukehus

• Les hele saken på Nei til EUs nettsider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar