søndag 21. februar 2010

Helse Vest - styrer etter bibelske prinsipper?


Om noen trodde at "å yte etter evne og få etter behov" var et prinsipp innen styringen av offentlige helsetjenester som sykehus, har styreleder Oddvard Nilsen i Helse Vest RHF avkreftet dette.

Det ser ut til at Helse Vest RHF heller følger fordelingsprinsippene fra Bibelen: "Og han sa til dem som sto der: 'Ta pundet fra ham og gi det til ham som har ti fra før!' 'Herre,' sa de, 'han har jo ti pund.' 'Ja, men jeg sier dere: Den som har, skal få, og den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har." (Lukas 19,24-27)

Slik er det i alle fall naturlig å forstå styreleder Oddvar Nilsens begrunnelse til NRK Sogn og Fjordane for at Helse Førde ikke skal få de 50 millionene de trenger til akutte investeringsbehov: - Helseforetaket mangler nemlig penger selv!

Uttalelsen fra styrelederen falt i forbindelse med at Harry Mowatt trekker seg fra styret i Helse Førde HF. Skuffelsen over de manglende investeringsmidlene er en av flere grunner Mowatt oppgir i forbindelse med avgangen.

Referert på NRK Sogn og Fjordanes nettsider: - Helse Førde hadde rekna med å få 50 millionar kroner til å investerer for av Helse Vest. Dei fekk berre 20 millionar kroner. Kva betyr det?
- Det må vere ein samanheng i dette. Dei helseføretaka som går med overskot får også meir midlar. (min uthevelse) Det skal vere til inspirasjon for andre. Eg ser at det vert krevjande for Helse Førde. Men dette er faktisk resultatet av drifstkonsekvensane i Helse Førde, seier Nilsen.


• Originalsaken ligger på NRK Sogn og Fjordanes sider. Les den ved å klikke her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar