søndag 2. mai 2010

Nordfjord-overleger: Ber statsråden bruke fornuft


FJORDENES TIDENDE Overleger viser til at Sverige har brukt milliarder på å gjøre de samme feilene Norge ønsker å gjøre.

14 overleger ved Nordfjord sjukehus har sendt et åpent brev til helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) i et forsøk på å snu en utvikling som i Sverige har kostet milliarder til ingen nytte.

I brevet blir det vist til at Norges geografi vil føre til at tusenvis av liv vil gå tapt grunnet en sentralisering som vil påføre samfunnet økte og ikke reduserte kostnader, i tillegg til unødige tap av liv.

Henry Kvist, dosent og overlege ved sykehuset på Nordfjordeid skriver at innen all katastrofe- og akuttmedisin er det de første timene som teller mest og at Norge ikke er noe unntak i så måte.

• Les saka i Fjordenes Tidende ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar