søndag 2. mai 2010

Lærdal og Årdal i sjukehustog
SOGN AVIS 1. mai-feiringa i Lærdal og Årdal vart prega av kampen for sjukehuset.

Inviterte til kamp
I Årdal lyste parolen "Vern om lokalsjukehuset" opp i det sterke 1. mai-toget. I lærdølene sitt 1. mai-tog var sjukehusprofilen endå sterkare. Det uvanleg lange 1. mai-toget i sjukehuskommunen hadde innslag av både alvor og humor. Sonja Edvardsen, ordførar i den andre av dei to truga sjukehuskommunane, var 1. mai-talar i Lærdal.

Ho inviterte til kamp for fylket sine to lokalsjukehus og forsikra at mange står bak kravet om fullverdige sjukehus i Sogn og Nordfjord.

• Les saka i Sogn Avis ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar