onsdag 5. mai 2010

Ta imot Anne-Grete Strøm-Erichsen ved Lærdal sjukehus! Onsdag kl. 14.30


Onsdag 5. mai kl. 15 skal helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen på omvising på Lærdal sjukehus.

Aksjon Forsvar Lærdal sjukehus vil stå utanfor sjukehuset med plakatar for å ta imot ministeren når ho kjem. Me vil òg overlevere eit "bøneskriv" til ho.

Me oppmodar alle sympatisørar (som har høve til å møta på denne tida) om å vera på plass kl. 14.30.

• Sjå òg eiga sak om folkemøtet i Årdal seinare samme dag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar