tirsdag 29. juni 2010

Folkebevegelsen for lokalsykehusene ber Riksrevisjonen se på prosessene i helseforetakene – samler dokumentasjon i sommer

PRESSEMELDING Under Folkebevegelsen for lokalsykehusenes landssamling i Oslo i juni ble det reist kritikk mot helseforetakenes forvaltningspraksis. Det er spesielt arbeidsmåten i forhold til omstillinger, strukturelle endringer og strategiplaner som vekker reaksjoner. Det ser ut til at de samme kritikkverdige forhold går igjen i flere regioner.

Folkebevegelsen mistenker bl.a. at følgende altfor ofte skjer i landets helseforetak:
- Styremedlemmene får viktige og omfattende saksdokumenter delt ut i siste liten, sågar på styremøter. Dette gjør at de blir tvunget til å gjøre vedtak om saker som de ikke har kunnet vurdere godt nok.
- Utredningsprosesser preges av styring på den måten at konklusjonen er gitt på forhånd og utredninger bestilles for å støtte opp under den
- Tiltak settes ut i livet før de er formelt vedtatt
- Tiltak blir ikke tilfredsstillende konsekvensutredet, slik som loven krever, før vedtak blir gjort
- Argumenter og fakta som taler imot administrasjonens tilråding blir ikke i tilstrekkelig grad vurdert og drøftet. I en del tilfelle blir viktige faglige innvendinger heller ikke gjort kjent for styremedlemmene.
- Nytale og tilslørende retorikk gjør det vanskelig for styremedlemmene å vurdere det reelle innholdet i sakene. Når økonomisk motiverte tiltak rammer pasientene blir det underkommunisert.
- Sentrale personer bytter stillinger mellom ulike nivåer og enheter i beslutningskjeden og sitter i løpet av kort tid på flere sider av bordet
- Brukerrepresentanter føler seg mer som alibi enn som ressurs

I løpet av sommeren vil Folkebevegelsen for lokalsykehusene arbeide med å samle inn dokumentasjon på slike forhold som vi mener at Riksrevisjonen må granske. Materialet vil bli overlevert til Riksrevisjonen så snart det er klart.

De som er med i prosjektgruppen som arbeider med innsamling av dokumentasjon er:
• For region Nord Gunnvald Lindset (Mosjøen) gunnva-l@online.no, mob 48 14 90 06
• For region Vest Nils Johan Ystanes (Odda) njy3@hotmail.com, mob 95 90 73 50
• For region Midt-Norge Martin Unger (Kr.sund) martin.andreas.unger@gmail.com, mob 97 53 14 04
• For region Sør-Øst Elsie Ørstavik (Ski) elsorst@broadpark.no, mob 48 14 17 04
• For alle regioner Bente Øien Hauge (Lærdal) bente.oien.hauge@gmail.com, mobil 90 75 96 24

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar