søndag 20. juni 2010

Folkebevegelsen for lokalsykehusene krever at helseministeren stopper nedleggingen av sykehusene i Nordfjordeid og Lærdal

Helse Førde vedtok på styremøte 18. juni å legge ned de to lokalsykehusene i Sogn og Fjordane innen to år. De to sykehusene vil bli erstattet med dagpoliklinikker. Ingen har oversikt over hvilke konsekvenser dette vedtaket vil få for pasientene og kostnads¬utviklingen for helsevesenet i fylket.

Flere av forutsetningene som vedtaket bygger på, er ulogiske. Det økende antallet eldre, både i Sogn og Fjordane og i resten av landet, tilsier at en vil få langt større - ikke mindre - behov for sykehustjenester i framtida. Pasientene står i kø for å få hjelp ved de ortopediske avdelingene i Nordfjordeid og Lærdal. Til tross for dette vil Helse Førde legge ned de to sykehusene og bygge ned behandlingskapasiteten totalt med 7%.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har under sine besøk i Sogn og Fjordane i vår forsikret innbyggere og ansatte om at ingen sykehus skulle legges ned. Også andre sentrale representanter for regjeringspartiene har fastholdt at løftene fra Soria Moria II står fast. Befolkningen skal ha nærhet til fødetilbud og akuttberedskap.

Vedtaket i Helse Førde er i strid med befolkningens behov og uttalt nasjonal helsepolitikk. Folkebevegelsen for lokalsykehusene krever at helseministeren griper inn og straks stopper videre arbeid med nedleggingsprosessen.

Uttalelse enstemmig vedtatt på landssamling i Oslo 20. juni 2010

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar