fredag 18. juni 2010

Styremøtet i Helse Førde fredag 18. juni 2010 - avgjer modellval


Styremøtet i Helse Førde er fredag 18. juni 2010 kl. 09.30 på Rica Sunnfjord hotell, Førde.

På dette møtet skal styret mellom anna handsama modellval: Styresak 037/10 V Målbilete og modell for somatisk spesialisthelseteneste i Helse Førde HF mot 2020.

Styresakene er no lagt ut. Klikk her og vel dokument frå lenkelista i høgre kolonne.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar