søndag 12. desember 2010

Styremøte i Helse Førde: Førde torsdag 16. desember kl. 09


Styremøte 16.12.2010

Møtestart: Torsdag 16. desember 2010, kl. 09.00. Stad: Førde sentralsjukehus, møterom 4, Vievegen 28, Førde.

Sakene til styremøtet:
Saksliste HF 16.12.2010
Protokoll frå styremøte HF 25.11.2010
Styresak 077-10 O Ad si orientering til 16.12.2010
Styresak 078-10 A Rapportering frå verksemda per november 2010
Verksemdsrapport KIR november 2010.pdf
Verksemdsrapport MED november 2010.pdf
Verksemdsrapport PHV november 2010.pdf
Verksemdsrapport Stab og støtte november 2010
Styresak 079-10 A Budsjett 2011 - Helse Førde HF
Budsjett 2011 Kirurgisk klinikk
Budsjett 2011 Medisinsk klinikk
Budsjett 2011 Psykisk helsevern
Budsjett 2011 Stab og støtte
Styresak 080-10 A Investeringsplan HF 2011
Bakgrunnsnotat investeringsbudsjett MTU - til styret 16.12.2010
Styresak 081-10 A Internrevisjon økonomistyring
Handlingsplan internrevisjonsrapport 2010
Internrevisjonsrapport økonomistyring 2010

• Klikk her eller på overskrifta for å laste ned sakene som ligg ute på Helse Førde sine sider

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar