torsdag 20. oktober 2011

Lærdal kommunestyre: Aksepterer ikkje skrinleggjing


SOGN AVIS Kommunestyret i Lærdal seier eit rungande nei til Helse Førde si tilråding om ikkje å etablera ei jordmorstyrt fødestove i Lærdal

Kommunestyret i Lærdal meiner det er uakseptabelt at planane om ei jordmorstyrd fødestove i Lærdal vert skrinlagd fordi helseføretaket manglar ei jordmorstilling for å få denne etableringa til.

Kommunestyret vonar også på at kommunane i Indre Sogn vil stø opp i arbeidet for å få fødestaova på plass. Både Aurland, Leikanger og Årdal kommune har gjeve slike signal til Lærdal.

– Me har også gode signal om støtte frå Luster, og vonar at også Sogndal kommune vil stø oss i dette arbeidet, sa påtroppande ordførar Jan Geir Solheim i det «gamle» kommunestyret torsdag.

Les meir frå Lærdal kommunestyre i papirutgåva og e-avisa til Sogn Avis laurdag.


Les saka på Sogn Avis sine nettsider ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar