torsdag 20. oktober 2011

Lærdal: Stengt. Lofoten: 107 fødslar


NRK SOGN OG FJORDANE Regjeringa la ned fleire fødestover fordi dei meinte dei ikkje var trygge nok. Men i Lofoten driv dei som før.

Til stor misnøye vedtok regjeringa å avvikle forsterka fødestover i vår.

Det ville bety redusert tilbod til fødande i Odda, Lærdal og Lofoten.

Men eit halv år seinare er situasjonen i Lofoten og Lærdal som natt og dag.

Slutt på fødslar

For i Liv Signe Navarsetes heimbygd Lærdal i Sogn har fødestova i praksis allereie vore stengt frå juni. På fødestova på Gravdal i Lofoten har det vore 107 fødslar til no i år. Det er like mange som i fjor. Dette trass i at dei to fødestovene var råka av akkurat det same vedtaket.

– Her er det lenge sidan det har vore fødslar, seier jordmora som viser NRK rundt ved fødestova i Lærdal.

Sengene er dekte av tynne plastdukar slik at dei ikkje skal støve ned. I sommar var fødestova sommarstengt, og i praksis har den vore det etterpå også ,opplyser helseføretaket til NRK.

Ansvarleg for fødestova er Direktør for Kirurgisk klinikk i Helse Førde, Tore Dvergsdal.

Han seier til NRK at han meiner dei har gjort det dei vart bedne om av regjeringa.

Farlig

Det skal vere trygt å føde her i landet.

Det var bakgrunnen for at Stortinget, regjeringa og Helsedirektoratet i vår endra retningslinene for fødselsomsorga og dei forsterka fødestovene vart avvikla.

– Eg registerer jo at føretaka tolkar dette ulikt. Og i praksis vil det føre til to vidt forskjellege tilbod på dei to forskjellege plassane, seier Kjersti Toppe i Senterpartiet til Politisk Kvarter.

Ho vedgår at begge fødestovene har det samme politiske vedtaket mot seg.

Dei forsterka fødestovene skilte seg frå dei jordmorstyrte fødestovene nettopp ved at dei hadde gynekologberedskap og kunne ta naud-keisarsnitt.

Men Helsedirektoratet meinte risikoen var for stor ved slike keisarsnitt og at desse fødestovene tok imot fødande som burde vore sendt til større sjukehus med betre fagbemanning.

Som før Lofoten

Men på fødestova på Gravdal i Lofoten kan einingsleiar May Vollnes Johansen slå fast at mykje eigentlig er som før vedtaket. Helse Nord har sikra ein gynekologberedskap ved fødestova slik at det fortsatt er mogleg å ta keisarsnitt dersom situasjonen krev det.

• LES SAKA PÅ NRK SOGN OG FJORDANE VED Å KLIKKE HER ELLER PÅ OVERSKRIFTA

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar