mandag 12. desember 2011

Styremøte i Helse Førde torsdag 15. desember


(KOPIERT FRÅ HELSE FØRDE SINE SIDER) 


Styremøte 15.12.2011 


Det blir halde styremøte i Helse Førde torsdag 15. desember. Møtestart klokka 09.00 på Førde sentralsjukehus, møterom 4, i 2. etasje.


Av Finn Ove Njøsen, Helse Førde


Sakliste:
               076/2011 A Godkjenning av innkalling og dagsorden
                                  Innkalling og sakliste
               077/2011 A Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 25.11.2011
                                  Protokoll frå styremøte HF 25. november 2011
                                  Protokoll frå styremøte 25.11.11
               078/2011 O Administrerande direktør si orientering
                                  Adm dir si orientering
               079/2011 A Rapportering frå verksemda per november 2011
                                  Rapportering fra verksemda per november 2011
                                  Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk - november 2011
                                  Verksemdsrapport Medisinsk klinikk - november 2011
                                  Verksemdsrapport Psykisk helsevern - november 2011
                                  Verksemdsrapport Stab og støtte - november 2011
               080/2011 A Budsjett 2012 - Helse Førde HF
                                  Budsjett 2012 - Helse Førde HF
                                  Budsjett 2012 Kirurgisk klinikk
                                  Budsjett 2012 Medisinsk klinikk
                                  Budsjett 2012 Psykisk helsevern
                                                    Notat BUP
                                  Budsjett 2012 Stab og støtte
                                  Sak 13611 B Inntektsfordeling 2012 og resultatkrav 2012.pdf
               081/2011 A Investeringsplan 2012 - Helse Førde HF
                                  Investeringsplan 2012 - Helse Førde
               082/2011 Eventuelt 
             Skriv og meldingar
                                                    Skriv og meldingar til styretKLIKK HER FOR Å KOMME TIL HELSE FØRDE SINE SIDER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar