lørdag 16. juni 2007

Aldri mer feriestengt fødetilbud i Sogn

Etter all turbulensen rundt årets feriestenging av fødeinstitusjoner, Sylvias inngripen og Claras krumspring, tror jeg vi kan konkludere følgende:
1) Det blir aldri mer aktuelt for Helse Førde å stenge fødetilbud for å spare penger.
2) Hvis feriestenging må gjøres på grunn av bemanningssituasjon/ferieavvikling, må Helse Førde sikre og bekoste følgetjeneste (jordmor og eventuell ekstra ambulanseberedskap?), og de kan ikke skyve disse kostnadene over på kommunene.

Selv om dette ikke hjelper fødekvinnene i Sogn med termin i sommer er det et viktig løft for alle svangre-, føde- og barselkvinner i fremtiden. Og det får positive ringvirkninger på flere områder: Fødeberedskap er bl.a. med å sikre akuttberedskap på Lærdal sjukehus.

Nå kan også de som skal føde rundt jul/nyttår vite at hjelpen de kan trenge vil være på plass også da. Kjempeviktig!

Stor takk til kvinnene fra Narvik og andre steder som ikke ga opp kampen! Og takk til Sylvia: bedre sent enn aldri!

- Og så må vi selvfølgelig fortsette arbeidet for å få gjenopprettet fullverdig fødeavdeling i Lærdal!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar