mandag 4. juni 2007

Ansvarlig lege på Sonjatun - var involvert i Lærdal

Professor Pål Øian (som ikke har rapportert alvorlige hendelser ved Sonjatun fødestue, se egen sak over) var også sentral i omleggingen fra fødeavdeling til fødestue i Lærdal.

Øian viste i den prosessen liten respekt for lokalt fagpersonell, politikere og befolkningen som ønsket å beholde fødeavdelingen. Argumenter om avstand og problemer ved transport til andre sykehus samt dårlig helikopterregularitet avviste han blankt. Behovet for gynekologberedskap avfeide han også, og han argumenterer fortsatt i ulike sammenhenger for å få fjernet denne.

Professor Øian har til og med truet en jordmor som tok del i det offentlige ordskiftet med å klage vedkommende inn for en etisk komite for helsepersonell fordi hun offentlig hevdet at fødestue (uten gynekologberedskap) ikke var trygt nok for fødende i Sogn.

Som vi har påpekt tidligere, har den samme professoren og Nasjonalt Råd for fødselsomsorg gitt direkte feilinformasjon om fødetilbudet i Lærdal ved flere anledninger. Slik feilinformasjon har vært med å danne grunnlaget for diskusjoner og vedtak i styrende organer. Selv om Øian ikke lenger er involvert i fødestuen her fortsetter han desinformasjonen om Lærdal, senest i intervju med Dagbladet i februar i år.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar