tirsdag 19. juni 2007

Underlige formuleringer og nye krumspring fra Helse Førde

Det er ikke vanskelig å ha forståelse for at Helse Førde ikke kan gjøre om på feriestengingen på så kort varsel. Men i redegjørelsen om feriestengingen som Helse Førde har sendt til Helse Vest, er det noen mildest talt underlige formuleringer:

"Stengingsperiodar er nytta til, og tenkt nytta til, hospitering og fagutvikling for personalet i tillegg til rein ferieavvikling, slik som no."
- Hva stengingsperioder teoretisk eller ideelt kunne vært brukt til, er ikke spesielt interessant her og nå. Denne stengingen er et rent sparetiltak, som rammer fødende i regionen. Helse Førde må slutte med krumspring rundt dette faktum.

"Det ligg ein heilskapleg vurdering bak tiltaket om stenging som også gjev eit kvalitativt svært godt tilbod til dei som er i gruppa av lågrisikofødande."
- Tull og tøys og svadaprat! Sommerstenging er hverken "heilskap" eller "kvalitet". Hvem som er "lågrisikofødande" er en antagelse, inntil fødselen er over.
Helse Førde har ikke engasjert seg i forhold til å få følgetjeneste på plass, og det er fra før utilstrekkelige jordmorressurser i deler av regionen på grunn av sykemeldinger og ubesatte stillinger. Vi vet jo at fødekvinner sendes til Førde uten jordmorfølge også utenom ferietiden. En økning av reisetiden på 2-3 timer, med risiko for å ikke ha annet følge enn ambulansepersonale på turen, er ikke "eit kvalitativt svært godt tilbod".

"Med lite tal pasientar meinar Helse Førde at omsynet til rett og god informasjon til fødande vert godt ivareteke."
- Dette utsagnet henger ikke på greip. At det er få pasienter som rammes, forteller ingen ting om hvilken informasjon de har fått. Har Helse Førde hatt kontakt med alle som har termin i sommer og informert dem - eller ikke?

"Situasjonen med rekruttering av vikarar i 2007 har vore særdeles vanskeleg. Vikarbyråa kan ikkje skaffe spesialsjukepleiarar."
Ved Lærdal sjukehus har en faktisk aldri brukt vikarbyrå for å skaffe ferievikarer, men klart seg med egne faste kontakter. De jordmødrene som har pleid å vikariere på føden, skal jobbe i Førde i sommer fordi Lærdal er stengt! Så rekrutteringsproblemet er altså i Førde, ikke i Lærdal.

Du finner hele brevet her:
http://www.helse-forde.no/modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=1659
Klikk i høyre kolonne på "Brev til Helse Vest RHF 140607" så lastes det ned som pdf-fil

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar