onsdag 13. juni 2007

Ludvigsen (V) spør om Lærdal i Stortinget

Stortingsrepresentant Gunvald Ludvigsen (V) har 12. juni stilt følgende spørsmål til Sylvia:

"Er statsråden bekvem med at Helse Førde ikke vil endre tidligere vedtak om sommerstenging av den forsterkede fødestuen i Lærdal og at det ansvarlige helseforetaket neglisjerer de klare føringene om sommeråpne fødeinstitusjoner som statsråden har gitt?"

Spørsmålet, begrunnelsen og status finnes her:
http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=37577

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar