onsdag 13. juni 2007

Når de fødende må reise langt …

De gravide sognekvinnene som har termin i ukene 28, 29, 30 og 31 har ulikt tilbud, alt etter hvilken kommune de hører til: Kommunene Årdal og Lærdal dekker jordmorvakt når fødestova ved Lærdal sjukehus er stengt, slik at fødende kan få følge til Førde/Voss. Så får vi bare håpe at de føder en og en - og at ambulanse er tilgjengelig.
Situasjonen for fødende på nordsiden av fjorden er visstnok noe mer usikker.

Kan vi virkelig godta at det skal være så mye usikkerhet rundt en så viktig begivenhet som en fødsel? At tilgjengelighet til jordmor, ambulanse og lege skal være så uvisst? Er dette et verdig tilbud i Norge i 2007?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar