tirsdag 12. juni 2007

Holder fødestengt som planlagt

Helse Førde trasser Sylvia og holder fødestuen i Lærdal stengt fra 9. juli til 5. august, som planlagt.

I følge styreleder i Helse Førde, er det nå også hensynet til ferieavvikling som ligger bak stengingen av fødestuen i Lærdal.
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.2675799
Men ferieavviklingen har ikke tidligere vært nevnt i saken! I alle sakspapirer presenteres den som et innsparingstiltak.

For Årdal og Lærdal kommuner blir det ikke innsparing - de to kommunene betaler kr 135 000 for å dekke vaktberedskap for jordmor som kan følge de fødende til Førde eller Voss.

Og for de fødende og deres familier blir det mye utrygghet rundt fødesituasjonen, samtidig som de blir påført store ekstrakostnader med reiser, ferger, bompenger og overnatting på hotell. Er dette et likeverdig tilbud?

Helse Førde stenger også fødestuen i Lærdal i 2 uker midt på vinteren for å spare penger. Så også i jule- og nyttårshelgen må sognekvinnene ut på lange veier i vinterværet for å komme til fødeavdelingen i Førde eller på Voss.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar