onsdag 2. januar 2008

Debatt om fødetilbudet i Nordfjord

NRK Sogn og Fjordane har på "Torget" lagt ut følgende sak til debatt:
"Fødeavdeling eller fødestove?
Leiar av Norsk gynekologisk foreining, Rolf Kirschner, meiner fødeavdelinga på Eid bør reduserast til fødestove. - Dette er ein høgrisikoinstitusjon i distriktet, seier seksjonsoverlege Arne Jernbert. Kva meiner du?"

Flere nordfjordinger har skrevet innlegg. Og i kveld la jeg inn følgende:
"Erfaringene etter omleggingen i Lærdal er dårlige! På den gamle fødeavdelinga kunne 80% få føde lokalt. På fødestova er det bare 30% som får føde. Det betyr at halvparten av sognekvinnene nå har fått økt reisetid til fødested med 1,5-3 timer på grunn av omleggingen. Dette er ikke godt for dem!
Idealet om kontinuitet i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg er ikke mulig å gjennomføre når så mange har så lang vei til fødested: Det blir så mange forskjellige folk involvert i de tre fasene.
Hverken helseforetakene eller gynekologforeningen har foretatt noen registrering av konsekvensene av omleggingen i Lærdal, men jeg har fått brev fra flere som forteller om mye angst på forhånd (spesielt vinterstid), uro for om de rekker fram i tide, vonde transporter og overflytting under fødsel med sterke smerter, fastspent på båre. Der ligger de med veer, uten jordmor, bak i ambulansen mens en nervøs far må kjøre egen privatbil bak. Og når fødselen er over, har han lang vei hjem. Familien får ekstrautgifter til mat og overnatting. Hvis det er småsøsken hjemme, må far reise inn igjen til Sogn. Da blir mor ofte liggende og føle seg veldig alene med barnet på fødeavdelinga.
En del reiser hjem/til Lærdal sjukehus med privatbil bare en dag eller to etter fødsel i Førde eller på Voss - er det forsvarlig? Skjønner at de gjør det, for å være nær familien - men hvem har det medisinske ansvaret?
Vi må kjempe for å beholde fødeavdelinga ved Nordfjord sjukehus! Og selvfølgelig gjenopprette fødeavdelinga ved Lærdal sjukehus."

• Klikk på overskriften her og kom til debatten på Torget (NRK Sogn og Fjordane)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar