tirsdag 22. januar 2008

Forsvar sykepleierutdanninga i Førde!

Stjernø-utvalget har lagt fram forslag om å legge ned sykepleierutdanninga i Førde. Skulle dette bli gjennomført, er det et dolkestøt mot en desentralisert spesialisthelsetjeneste i Sogn og Fjordane.

En eventuell nedlegging av sykepleierutdanninga vil ikke bare ramme sentralsykehuset, men også lokalsykehusene. Vi er avhengig av at folk får utdanne seg innen fylket. Tilbudet i Førde har god kvalitet og god søkning. Nå må alle med makt trå til og forsvare skolen!

• NRK Sogn og Fjordane har en del om saken i dag, og hvis du klikker på overskriften her kan du lese mer om Stjernø-utvalgets forslag om å slå sammen alle landets høyskoler til åtte store universitet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar