tirsdag 8. januar 2008

Larsen mente det ikke slik, men Opseth vil fjerne gynekologene

Utover dagen i dag kom det presisering fra Rune Larsen (i forhold til saken under):
Uttalen hans om framtida for fødetilbudet i Lærdal (som NRK Sogn og Fjordane gjenga) var tatt ut av sin sammenheng, sier Larsen. Poenget hans var at fødestova i Lærdal må ha gynekologberedskap for å være et reelt og trygt fødetilbud. Larsen mente at dersom en ikke har råd til å opprettholde gynekologberedskapen, er det mer realt å legge ned hele fødetilbudet. Sånn sett er dette kanskje ment mer som en utfordring til politikerne som underfinansierer enn en trussel mot fødekvinnene i Indre Sogn.

Kjell Opseth, derimot, uttaler til NRK Sogn og Fjordane i ettermiddag at han ønsker å fjerne gynekologberedskapen ved fødestova i Lærdal. Han mener at når fødestuer kan fungere uten legeberedskap andre steder i landet, må det kunne fungere her i fylket og.

Etter NRK Sogn og Fjordanes fokus på saken i morgensendingen, kom det flere mediefolk til sykehuset på formiddagen. Minst 12 vordende og/eller nybakte mødre stilte, etter en ringerunde seg imellom, spontant opp for å møte media og tale det lokale fødetilbudets sak. Også kommunejordmor i Årdal, Rigmor Cruickshank, var på plass. Hun har fersk erfaring fra fødestuer nordpå og var krystallklar i sin tale: Fødestue uten legeberedskap kan fungere mange steder, men det er ikke forsvarlig i Indre Sogn med de forholdene en her har. Hun kunne også fortelle at Helse Førdes seleksjonskriterier for fødestuen i Lærdal er mye strengere enn seleksjonskriteriene for jordmorstyrte fødestuer i Nord-Norge.

Det er grunn til å spørre seg hvorfor Helse Førde ikke justerer seleksjonskriteriene og tilpasser dem den faktiske bemanningen i Lærdal. Er det bevisst politikk fra Helse Førde, for å få kanalisert flere fødsler til sentralsykehuset og få ned tallet her inne? Fødestuen i Lærdal kunne, men en liten justering fra Helse Førdes side, trolig tatt i mot bortimot dobbelt så mange fødende - og fortsatt drevet medisinsk forsvarlig.

Dagens spontane samling på sykehuset viser at det er et stort mobiliseringspotensiale i Indre Sogn dersom Helse Førde bygger ned fødetilbudet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar