mandag 21. januar 2008

Budsjettvedtaket i Helse Førde

Budsjettvedtaket fra fredagens møte er lagt ut på nett. Her finner en blant annet en oversikt over på hvilke områder de 105 millioner kronene skal spares inn.

KIRURGISK KLINIKK skal f.eks. øke aktiviteten og tjene 11,3 millioner mer - samtidig som de skal spare inn ("rammereduksjon") 8,6 millioner. MEDISINSK KLINIKK skal ved økt aktivitet få inn 6,5 millioner mer - samtidig som de skal kutte 8,6 millioner.
Til tross for den pålagte aktivitetsveksten i pasientbehandling, reduseres posten for INVENTAR, UTSTYR OG VEDLIKEHOLD på alle klinikker med 3,8 millioner. Og AMBULANSETJENESTEN ("prehospital klinikk") som åpenbart sliter fra før, er pålagt å spare 3,5 millioner.

Sylvia og Jens og de oppfordrer helseforetakene til å "jobbe smartere", hevder at det er "udemokratisk" å bruke mer penger enn en får tildelt, bytter ut kritiske stemmer i RHF-styrene (se egne saker på http://lokalsykehus.blogspot.com) og forventer en økning i antall behandlede pasienter neste år. Samtidig som de altså underfinansierer driften. – At de tør!

• Klikk på overskriften her for å se vedtaket på Helse Førdes nettsider.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar