torsdag 24. januar 2008

– Fiktive underskudd i sykehusene

Feil bruk av regnskapsprinsipper har ført sykehusene ut i et økonomisk uføre. Men underskuddene finnes først og fremst på papiret, mener professor Bjarne Jensen. – Det sies at helseforetakene er et konkursbo, men helseforetakene våre er ikke noe konkursbo. Tvert imot har vi et velfungerende helsevesen, sier Jensen, som er professor ved Høgskolen i Hedmark.

På konferansen «Helsereform – utfordringer og løsninger» i Folkets hus i Oslo onsdag presenterte Jensen en rapport med samme tittel som konferansen. Rapporten retter skarp kritikk mot regnskapssystemene i helseforetakene.

– Forretningsbaserte regnskapsmodeller gir et feil bilde av situasjonen. Resultatet blir en økt opptatthet av lønnsomhetsberegninger på bekostning av pasientenes behov, dårlig økonomistyring og svekket politisk styring over sykehusene, anklaget Jensen.

Dersom sykehusene hadde fulgt samme regnskapsregler som kommunene, ville dagens enorme underskudd ikke vært der, framholdt professoren.

• Les mer om dette, og konferansen, på Fri Fagbevegelses nettsider ved å klikke på overskriften her. (Hvis du vil lese den omtalte rapporten finner du lenke til den på Folkebevegelsen for lokalsykehusenes nyhetsblogg http://lokalsykehus.blogspot.com. Der er det også flere innlegg om emnet.)

Jeg prøvde å spørre om følgende på konferansen, men fikk dessverre ikke svar:
Helse Førde har avskrivninger på 123 millioner. For å gå i regnskapsmessig balanse, må foretaket kutte 105 millioner. Gitt at foretaket fikk følge samme regnskapsregler som kommunene, ville Helse Førde da faktisk gått med et overskudd på 18 millioner? Er det slik at sykehusene i fylket vårt tvinges til å spare og kutte og kalkulere med urealistisk høye aktivitetstall - uten at kravet har noe som helst med ressursbruken i behandlingen, eller driften forøvrig, å gjøre?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar