tirsdag 8. januar 2008

Styremedlem i Helse Førde vil legge ned hele fødetilbudet i Lærdal!

NRK Sogn og Fjordane melder at Rune Larsen mener hele fødetilbudet i Lærdal må legges ned, mens han vil beholde fødeavdelingen i Nordfjordeid. Bakgrunnen er at fødestua i Lærdal har "bare" 84 fødsler, og at hver fødsel derfor (med beredskapen) blir uforholdsmessig dyr.

Fødestuen i Lærdal har dobbelt så mange fødsler som myndighetenes krav til fødestuer. Om Rune Larsen i sitt regnestykke også inkluderer anestesiberedskap og andre kostnader som også kommer andre pasienter er ikke kommet fram i saken.

Men hovedpoenget her er at det er helt uakseptabelt at en region som Indre Sogn skal stå uten et lokalt fødetilbud! Personlig tviler jeg på at administrasjonen og styret i Helse Førde vil komme med et slikt forslag, og spesielt ikke så kort tid før departementet har ferdigstilt utkast til ny nasjonal strategi for en "helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg".

Og avstanden fra Indre Sogn til andre sykehus med fødetilbud (både Førde og Voss) er såpass lang at det ville være mer enn oppsiktsvekkende om styret skulle få aksept fra Sylvia Brustad for en nedlegging.

Skulle et slikt forslag virkelig komme på styrets bord, vil aksjon Forsvar Lærdal sjukehus selvfølgelig mobilisere kraftig.

• Klikk på overskriften for å lese saken på NRK Sogn og Fjordanes nettsider

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar