onsdag 27. februar 2008

Best for Helse Vest – eller folk flest?

(LEIAR I FIRDAPOSTEN:)
"Helsestatsråden, Helse Vest og Helse Førde har fått viljen sin, og det går snart mot ei nedlegging av sengeposten ved Nærsjukehuset i Florø. Med ein fråverande stat, ein lunken Bremanger kommune og eit Helse Førde som ikkje makta å prøve ut potensialet, kan ein i etterpåklokapens lys seie at Nærsjukehusmodellen var død i utgangspunktet. Potensialet som opplagt ligg i å samordne kommunehelsetenester med enkle, effektive sjukehustilbod retta mot definerte pasientgrupper, vil ein no aldri få kartlagt – i alle fall ikkje i vårt fylke.

• Les heile leiaren i Firdaposten på nett ved å klikke på overskrifta her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar