mandag 25. februar 2008

Helse Førde-møtet torsdag 28.2.: Styresakene er klare

Helse Førde har no lagt ut sakspapir til neste møte på nettsidene sine. Dette er lagt ut:
- Styreprotokoll HF 180108
- Styresak 012-08 O Styringsdokument 2008 HF
- Styresak 013-08 O Årsmelding 2007 Pasientombodet
- Styresak 014-08 Ruspost NPS
- Styresak 015-08 Årsrekneskap 2007
- Styresak 017-08 Investeringsbudsjett 2008
- Vedlegg sak 012-08 Styringsdokument 2008 HF
- Vedlegg sak 016-08 V Styreprotokoll Helse Vest RHF 060208

Møtet er ope for publikum og presse. Det skal haldast torsdag 28. februar på møterom 4 i 2. etasje på Førde sentralsjukehus. NB! Møtestart kl. 09.

• Klikk på overskrifta her for å komme til rett side hjå Helse Førde. Sjå på dokumentlista i høgre kolonne. Klikk så på kvart einskild dokument for å lasta ned.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar