tirsdag 26. februar 2008

Uttalelse I: Lokalsykehus med reelt innhold!

Folkebevegelsen for lokalsykehusene krever at partiene før stortingsvalget høsten 2009 vedtar forpliktende formuleringer om lokalsykehusenes innhold i sine partiprogram. Vi forventer reelle garantier som sikrer befolkningen forutsigbarhet, trygghet, likeverdighet og nærhet til helsetjenester.

Budsjettprosessene i helseforetakene, og styrenes vedtak om nedlegging av fødetilbud, akuttberedskap og hele sykehus, viser at tiden er overmoden for en helt ny kurs. Vi er lei av tom retorikk fra skiftende regjeringer og Stortinget om at lokalsykehusene skal bestå, samtidig som de uthules og demonteres bit for bit.

Politikere argumenterer med behovet for sentralisering av spesielle behandlingsformer, mens det som faktisk legges ned er tilbud for vanlige lidelser der lokalsykehus i dag gir god kvalitet. Vi ser også at ubegrunnet skremselspropaganda mot små fødeenheter brukes som en brekkstang for å sentralisere fødetilbud over hele landet, på tvers av brukernes behov og ønsker.

50-70 % av pasientene som trenger øyeblikkelig hjelp-innleggelse, ferdigbehandles på lokalsykehus. De fleste vanlige sykdommer og skader kan altså behandles med fullgodt resultat på lokalsykehusene. Sykehusstrukturen vår må basere seg på dette, og politikerne må ta ansvar for å sikre fullverdige lokalsykehus med medisinsk og kirurgisk akuttberedskap hele døgnet, samt fødetilbud.

Alle politiske partier, særlig de som sikter mot regjeringsmakt, må ta inn over seg disse realitetene hvis de skal ha forhåpninger om velgernes tillit.

Vedtatt på Folkebevegelsen for lokalsykehusenes samling i Oslo søndag 24. februar 2008.

• Last ned uttalelsen som pdf-fil ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar