mandag 25. februar 2008

Nytt styremedlem vil ta ned kapasiteten på sjukehusa i fylket

Dette meldte NRK Sogn og Fjordane 4. februar i samband med diskusjonen om økonomien til Helse Førde:

"Tidlegare styremedlem i Helse Vest, Anni Felde, seier at det er godt kjent innan Helse Vest at helseføretaket har ein betydeleg overkapasiet. Ho seier at Helse Førde aldri vil få fred frå Helse Vest før ein vågar å ta debatten om kva sjukehusa eigentleg skal halde på med.

Dermed kan sjukehusdebatten i Sogn og Fjordane bli meir tilspissa enn på lenge med kraftige nedskjæringar også ved lokalsjukehusa. Anten i februar eller mars vil styret måtte avgjere kor det skal kuttast for å få økonomien i orden."

• Klikk på overskrifta for å lese hele saka frå 4. februar på NRK Sogn og Fjordane sine nettsider

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar