mandag 25. februar 2008

Vellykket vårsamling for Folkebevegelsen!

Representanter for lokale sykehusaksjoner fra alle landets regioner har i helgen vært samlet til Folkebevegelsen for lokalsykehusenes vårsamling i Oslo.

Nettverket av sykehusaksjoner samles to ganger i året for erfaringsutveksling og kompetanseheving, i tillegg til å bli enige om uttaler, arbeidsoppgaver og videre kurs for arbeidet.

Høydepunktet på samlingen var ved økonomiprofessor Bjarne Jensen, Høgskolen i Hedmark. Han formidlet på en pedagogisk og engasjerende måte at sykehusenes enorme underskudd etter reformen ikke er reelt, men handler om beregnede størrelser og er en logisk konsekvens av et forretningsbasert regnskapssystem som ikke er egnet for offentlige tjenesteproduksjon. Jensen viste også at Norge ikke bruker uforholdsmessig mye på sykehus, sammenlignet med andre land. - Viktig kunnskap å ta med seg i den videre debatten om sykehus, synes vi som ofte opplever at lokalsykehusene fremstilles som et økonomisk problem!

Aksjonene vedtok også en del uttaler som vil bli lagt ut på denne siden mandag ettermiddag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar