onsdag 6. februar 2008

Nok pengar i Helse Førde?

Legeforeininga meiner Helse Førde ikkje treng ikkje meir pengar, men at ein heller må få lagt om sjukehusstrukturen. Fylkesleiar Øyvind Watne sier til avisa Firda at spreidde sjukehustenester må ta skulda for underskotet i Helse Førde.

Han seier spesialisthelsetenester ikkje kan drivast frå seks ulike plassar dersom økonomien skal gå i pluss. Det første Watne vil kutte er nærsjukehuset i Florø og den forsterka fødestova i Lærdal.

• Henta frå NRK Sogn og Fjordane sine nettsider, klikk på overskrifta for å sjå saka der

(Nokre av dei beste fagfolka i landet har gjennom rapporten frå Magnussen-utvalet peika på at Helse Vest får 2-300 mill for lite, men bryr vel ikkje Øyvind Watne seg om?)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar