onsdag 27. februar 2008

Uttalelse III: Evaluering nødvendig for en ny kurs!

Folkebevegelsen for lokalsykehusene registrerer KrF-leder Dagfinn Høybråtens utspill og krav om endringer i sykehuspolitikken som setter pasienten i sentrum1). Folkebevegelsen har lenge påpekt behovet for slike endringer, blant annet i vår alternative evaluering av sykehusreformen2) som ble lagt fram ifjor høst.

Høybråtens fire krav til endringer av sykehuspolitikken samsvarer langt på vei med det Folkebevegelsen har argumentert for i flere år: at det er behov for en ny finansieringsordning, sterkere politisk styring med innholdet i helsepolitikken, mindre vekt på stykkpris og et oppgjør med bruken av næringslivets regnskapsprinsipper. Det gleder oss å se at den tidligere helseministeren nå går så klart ut med behovet for en endring av sykehuspolitikken.

De evalueringer som departementet har fått gjennomført, er utilstrekkelige. De forteller ikke om pasientene reelt sett har fått et bedre tilbud etter denne reformen, som innførte bedriftsøkonomiske prinsipper og tok spesialisthelsetjenesten vekk fra demokratisk styring. Denne svakheten er også langt på vei erkjent, både av statsråden og de ansvarlige forskningsmiljøene. Til tross for dette, har statsråd Sylvia Brustad avvist Folkebevegelsens krav om en bredere evaluering.

Vi oppfordrer både Dagfinn Høybråten og andre politikere til å arbeide for en endring av sykehuspolitikken. Et første skritt vil være å støtte Folkebevegelsen for lokalsykehusenes krav om en bred og helhetlig evaluering av sykehusreformen og dermed fremskaffe et godt grunnlag for en nødvendig ny kurs.


1) Pressemelding fra KrF, 22. februar 2008
2) Se sammendrag av den alternative evalueringen her: http://home.no.net/fbygdnes/SAMMENDRAG.pdf

Vedtatt på Folkebevegelsen for lokalsykehusenes samling i Oslo søndag 24. februar 2008.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar