søndag 30. mars 2008

Aksjonsgruppene invitert til dialogmøte

Helse Førde har invitert aksjonsgruppene i Lærdal, Nordfjord og Sunnfjord til nytt dialogmøte onsdag 28. mai kl. 15 på Førde sentralsjukehus. Møtet startar med eit fellesmøte mellom alle gruppene og styret. Så møter styret kvar aksjonsgruppe for seg.

Styret ser det som tenleg å setje fokus på "arbeidsdelinga mellom sentralsjukehus og lokalsjukehus", samt "generelle utfordringar for Helse Førde", heiter det i invitasjonen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar