torsdag 6. mars 2008

Helse Førde kuttar dagkirurgien i Florø frå 1. mai til 18. august

Helse Førde avviklar sengeposten ved Nærsjukehuset til påske, og varslar samstundes stenging av dagkirurgien frå 1. mai til 18. august. Dei begrunnar stenginga med kirurgmangel, etter at Barbara Auras, Trygve Nybø og Odd Husebø alle gjekk ut i ulike permisjonar.

I eit brev til kommunen varslar Helse Førde også at dei snarast etter avvikling av sengeposten skal starte opp spesialistpoliklinikk i Florø, det gjeld aktivitetar kring lungespesialist Bianca Lamm, KOLS- skule og poliklinikk for hud.

Helse Førde seier i same brevet ifrå om at dei ikkje lengre treng tenestene til det kommunale kjøkkenet som ligg i kjellaren på sjukehuset, og at legevaktsentralen i april vil bli flytta tilbake til SMS, slik Flora kommune ønskjer.

• Les heile saka i Fjordabladet på nett ved å klikke på overskrifta her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar