mandag 31. mars 2008

Skjønner de hva de gjør? I så fall bør de skamme seg!

"Arbeiderpartiet sitt lokallag i Førde gjev Helse Førde full støtte dersom dei vel å gjere fødeavdelinga i Eid om til fødestove" forteller NRK Sogn og Fjordane i dag og siterer Jorunn Eide Kirketeig:
"- Vi må ta innover oss at det er eit fagleg panel som har sagt noko om tal fødslar som skal ligge til grunn for at ein kan ta dei kompliserte fødslane. Det vel vi å ta omsyn til."

Jeg må nesten klype meg i armen for å tro det. Hvor har Førde Ap vært de siste årene? Vet de egentlig hva omlegging til fødestue innebærer? Det er mulig de synes det er ok å skape ennå mer støy rundt Helse Førde og oppmuntre til ennå flere fakkeltog, men hva med hensynet til fødekvinnene og deres familier?

Nivåinndelingen av fødselsomsorgen er under nasjonal diskusjon og har i praksis ikke blitt gjennomført. Av de ca 15 fødestedene i Norge som har færre enn 400 fødsler, er omlegging med hjelp av Nasjonalt Råd for fødselsomsorg bare blitt gjennomført to steder: Mosjøen og Lærdal. Hverken i Mosjøen eller i Lærdal er omleggingen blitt vellykket: Andelen som kan føde lokalt har rast fra ca 80% til ca 30% med alle de fysiske, psykiske og praktiske ulemper som det medfører for de som har fått økt reiseavstand til fødetilbudet. Vedtakene har aldri blitt akseptert lokalt, og begge steder kjempes det for en tilbakeføring.

De dårlige erfaringene med omlegging til fødestue har ført til at det nasjonale arbeidet med omlegging er stoppet opp. Helse- og omsorgsdepartementet jobber nå med strategisk plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Det ville være oppsiktsvekkende og svært uklokt av Helse Førde å tenke på endringer i fødetilbudet før denne planen foreligger!

Hele ideen om fødestuer hviler på premisset om at komplikasjoner kan forutses. Men premisset om forhåndsseleksjon av kompliserte fødsler har i praksis sviktet på begge områder:
1) Det viser seg at fødselskomplikasjoner likevel oppstår ved fødestuer og at kvinnene likevel må ha legehjelp enten ved lokal gynekologberedskap eller ved at de må sendes under fødsel (smertepåvirket, med veer) til større sykehus med fødeavdeling.
2) Det skjer ikke så sjeldent at kvinner som på grunn av risiko for komplikasjoner er forhåndsselektert til større fødeavdelinger får en så rask fødselsstart at de må sendes til fødestuen og gjennomfører fødselen der likevel, med redusert tilbud i forhold til hva de burde hatt.

Omlegging fra fødeavdeling til fødestue er et stort tilbakeskritt for fødselsomsorgen. Et så stort fylke som Sogn og Fjordane må ha fullverdige fødeavdelinger i alle tre regioner!

I praksis vil fødestue i Nordfjord bety at flere av "de kompliserte fødslene" som Førde Ap refererer til vil foregå med dårligere legeberedskap og/eller i ambulanse.
- FY SKAM SEG!

• Les om Førde Ap og Jorunn Eide Kirketeigs utspill på NRK Sogn og Fjordane ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar