mandag 7. september 2009

Fagforbundet/NRK Sogn og Fjordane: Valmøte i Førde 8. september med Jan Davidsen som innleiar

Stad: Førdehuset, festsalen
Tidspunkt: tirsdag 08. september 2009 kl 18.00 - kl 21.00
Kontaktinfo: Solveig Norevik
Telefon: 991 01 922
Epost: Solveig.Norevik@fagforbundet.no
Arr.: Fagforbundet avd 283 Førde, Fagforbundet Sogn og Fjordane med NRK Sogn og Fjordane som medspelar.

Alle parti har gitt tilbakemelding om å delta, bortsett frå: Kystpartiet, Demokratane og Miljøpartiet De Grønne.

Etter opning av paneldebatten v/fylkesleiar tenkjer vi oss at leiar i Fagforbundet Jan Davidsen har eit innlegg som skapar grunnlaget for debatten. Kven som blir ordstyrar frå NRK er ikkje avklåra enno, står det på Fagforbundet sine sider. Men møtet er annonsert i avisa med NRK-veteranen Eldgrim Fossheim som møteleiar.

Debatten blir omkring:
- Velferdsstaten/velferdsordningar
- Framtida til offentleg sektor
- Sjukehuspolitikk/helsepolitikk/skulepolitikk
- Industri-, nærings-, kraft- og eigedomspolitikken.
- Samferdsel
- Korleis legge til rette slik at fleire av ungdomane får tilknyting, utdanning, og utfordrande arbeidsplassar som gjer at dei vel å bli værande i eige fylke.


• Les om valmøtet på Fagforbundet sine sider ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar