fredag 11. september 2009

Om sørgebånd og ledelsen i Helse Førde og media

Jeg sitter med en virkelig ekkel følelse etter den siste tidens oppslag i media om de såkalte "aksjoner" der sykepleiere skal ha brukt sørgebånd på jobb for å markere motstand mot omleggingene av overvåkningen i Lærdal.

Hva er realiteten? Jeg har spurt meg for, og ingen ansatte på Lærdal sjukehus kjenner til noen "aksjon". En eller to sykepleiere skal ha hatt et smalt svart bånd rundt armen i noen timer den dagen overvåkingen var nedlagt. Altså ikke engang et reelt sørgebånd. Ingen aksjon, bare noen timers uttrykk for frustrasjon.

Man kan sikkert stille spørsmål om det var klokt. Men på bakgrunn av at personalet ærlig og redelig reagerer sterkt på at OVOP (kombinert overvåkning og oppvåkning, en av sykehusets juveler) blir nedlagt, synes jeg det langt på vei er forståelig. Jeg har ikke hørt om at noen pasienter skulle ha reagert. Jeg vil tro de fleste pasienter er takknemlige for sykepleiernes sterke faglige engasjement.

Media finner frem krigstypene og svinger pisken. Pasientombud og helsetilsyn hentes frem. Man roper om sykepleiernes etiske ansvar, mens hva som er årsaken til frustrasjonen kommer stadig lenger i bakgrunnen. Ingen setter søkelys på Helse Førdes etiske ansvar når de vedtar å bygge ned tilbudet til pasientene …

Hvem har interesse av at dette presenteres som en "aksjon" innenfor sykehusets vegger? Hvem har interesse av å skape et negativt inntrykk av sykepleierne på overvåkingen?

Hvordan har det seg at en ansatt med lederansvar på sykehuset bekrefter til media at vedkommende har sett det, men nekter å si noe mer? Hvis en leder har sett det, hvorfor har vedkommende ikke satt en umiddelbar stopper for det? Og hvorfor vil vedkommende tilsynelatende bidra til å skape et svært overdimensjonert bilde av hva som har skjedd?


Jeg er faktisk begynt å stille meg selv spørsmålet om sørgebåndopplysningene er gitt til media som en del av den interne kampen i Helse Førde? Det er jo ikke mer enn et par uker siden ledelsen i Helse Førde gav media inntrykk av at sykepleierne ved overvåkingen hadde en organisert sykemeldingsaksjon. Mens realiteten var at én eneste sykepleier brått ble sykemeldt etter et uhell. Tankene går også tilbake til "drittpakken" som ortoped Jellestad ble utsatt for. Dette gjør meg faktisk mer til bekymret enn at noen har brutt uniformsreglementet noen timer …

Her er lenker til noen oppslag om saken. Den kritiske leser kan selv se hvor lite grunnlag det er for sensasjonsoppslagene.

NRK Sogn og Fjordane: Jobbar 21 timer i strekk

NRK Sogn og Fjordane: Sjukepleiarar med sørgjeband

NRK Sogn og Fjordane: Uakseptabelt og uetisk

Sogn Avis: Med sørgjeband på jobb

Firda: Gjekk med sørgjeband på jobb

Fjordabladet: Ei heilt grei markering

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar