onsdag 2. september 2009

Pasient med erfaring frå overvakinga uttalar seg


DEBATTINNLEGG I SOGN AVIS 2. SEPTEMBER 2009:

"Endringa som er føreslegen består i å flytta overvakinga over gangen til det mest støyande område på huset, og utan einerom, dette til dei sjukaste av dei sjuke."

"Det vert hevda at hjartepasientar skal vidaresendast, men det er avhengig av vær og at flygarane har arbeidstid att."

"Underteikna er tidlegare pasient ved den gamle overvakinga, der var det seks senger med forheng mellom. Når ein ligg med infarkt og svære smerter, og må fylja med på kampen på den andre sida av førehenget med hjartestartar, er det lite beroligande for å seia det mildt.
Det kom ny overvakingsavdeing, med einerom, stilt og roleg og ein hadde berre eigne problem å stri med.
Det som no er planlagt er difor eit stort steg attende og eit behandlingstilbod som ikkje er dei sjukaste av dei sjuke verdig."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar