onsdag 2. september 2009

Stengt for mottak av medisinske akuttpasienter ved Lærdal sjukehus

I går ettermiddag og natt til i dag tok Lærdal sjukehus ikke i mot pasienter som skulle til medisinsk overvåkning. Overvåkningen var stengt på grunn av bemanningsproblemer.

Det vil si at pasienter med hjerteinfarkt, akutte lungeproblemer o.l. ikke kunne få hjelp lokalt og var avhengig av transport til Førde sentralsjukehus.

Helse Førdes nye bemanningsplan, med en overvåkning lokalisert på to steder i steden for en felles enhet, skulle være mer robust. Vi ser allerede at det ikke er slik. Ingen i Helse Førde kan garantere at ikke denne situasjonen vil oppstå igjen.

I går var veien til Voss sjukehus stengt av ras. Store deler av ettermiddagen og kvelden hang skodden tungt mellom fjellene her i Lærdal og umuliggjorde helikoptertransport. Og på nettet kunne vi lese at det var vann i veien i Fjærland, men at veien var åpen. Med de regnmengdene som kom i går, måtte en være forberedt på at også veien til Førde kunne bli stengt, f.eks. ved ras i Kjøsnesfjorden.

Det er på tvers av alle faglige og politiske retningslinjer at en ikke skal ha akuttmedisinsk beredskap på lokalsykehusene. (Striden står om kirurgisk akuttberedskap, som er noe annet.) Situasjonen er totalt uakseptabel for befolkningen i Sogneregionen. Og det er ledelsen i Helse Førde som har ansvaret.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar