mandag 7. september 2009

Navarsete: - Helse Vest får 245 millionar kroner ekstra frå 2010


NRK SOGN OG FJORDANE Helse Vest får 245 millionar kroner ekstra i budsjettet for 2010. Det lovar senterpartileiar Liv Signe Navarsete.

Vil jamne ut forskjellar
Regjeringa vil løyve ekstramidlar til Helse Vest, Helse Midt og Helse Nord for å jamne ut forskjellar mellom helseføretaka i landet.

Av dette vil Helse Vest få 245 millionar, pengar som kjem i tillegg til venta rammevekst og det ordinære budsjettet.

Pengar til Helse Førde
Senterpartileiaren meiner ekstraløyvinga også vil komme Helse Førde til gode.
- Dette vil vere med og styrkje også Helse Førde sin økonomi, seier Navarsete.

Helse Førde slit med eit underskot på over 100 millionar kroner.

• Les saka på NRK Sogn og Fjordane sine sider ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar