mandag 21. september 2009

Uttale frå Årdal Pensjonistlag, 15. september 2009

Helse Førde
v/direktør Jon Bolstad, Førde
Styreleiar Clara Øberg, Sogndal

VEDKOMANDE LÆRDAL SJUKEHUS

Årdal Pensjonistlag samla til møte ser med stor uro på nedlegginga/nedbygginga av overvakingsavdelinga og dermed det akuttmedisinske tilbodet ved Lærdal sjukehus.
Årdal pensjonistlag har over 500 medlemar og i dag er me 90 samla til møte.
Me er alle eldre menneskje og storforbrukarar av helsetenester og sjukehus.

Minner og om at Årdal er ein industristad med stort behov for akuttmedisinsk beredskap.

Frå Årdal er det 1/2 - 1 time med bil til Lærdal, kort reisetid er svært viktig når ting hastar som t.d. ved hjarte- og slagtilfeller.

NÆRLEIK GJEV TRYGGLEIK

Til Førde er det over 3 timar og til Voss over 2 timar reisetid.
Medlemane våre er godt nøgde med behandling og service på Lærdal og me ber så pent me kan om å få behalde lokalsjukehuset vårt som no.

Med helsing
Årdal pensjonistlag

Astrid Nagel Moen
Leiar

Kopi til:
Sogn avis
Sjukehusaksjonen v/Bente Øien Hauge
Norsk pensjonistforbund

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar