tirsdag 23. mars 2010

BLI MED TIL OSLO - DEMONSTRER FOR SJUKEHUSET VÅRT I OSLO TYSDAG 23. MARS KL. 14-14.30


ER DU IMOT NEDLEGGINGA AV SJUKEHUSET VÅRT? SEI IFRÅ TIL HELSEMINISTEREN!

Demonstrasjon utanfor helsedepartementet, Oslo tysdag 23. mars kl. 14-14.30

Folk frå heile landet protesterer no mot at regjering og helseføretak legg ned lokalsjukehusa våre. Bli med, du òg!

• Buss går frå skysstasjonen Øvre Årdal kl. 07.45
• Stopp på Årdalstangen kl. 08.
• Felles start for beggje bussane frå Lærdal kl. 08.30

DET ER TIL NO OMLAG 70 PÅMELDTE TIL DEI TO BUSSANE SOM ER SETT OPP.
VI ORGANISERER OSS SLIK AT UNGDOMMEN (ELEVAR FRÅ ÅRDAL VGS OG LÆRDAL UNGDOMSSKULE HAR DEN EINE BUSSEN, OG ME GAMLINGANE HAR DEN ANDRE BUSSEN.

• Bussen tilbake startar frå Oslo kl. 16.

Eg ynskjer å rette ein stor takk til alle som har mobilisert og hjelpt til med det praktiske for å få arrangert denne turen!

Påmelding til Bente Øien Hauge, telefon 57 66 63 85 eller 907 59624 eller på epost bente.oien.hauge@online.no snarast (seinast sundag).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar