torsdag 4. mars 2010

Aksjonsleder: Det handler om gruppetenking

Jeg ser og hører mange kommentarer om ledelsen i Helse Førde etter at NRK Sogn og Fjordane nå i flere dager har fokusert intenst på lederstilen til administrerende direktør Jon Bolstad. Et så sterkt fokus på et saksforhold og en person oppleves nok av mange som ubehagelig. Så ubehagelig at det får en "tilbakeslagseffekt" for noen, man har ikke helt lyst til å høre mer.

Nå er det ikke noen nyhet at de ansatte i Helse Førde er frustrerte over kommunikasjonen med ledelsen. Det har lenge vært godt kjent i mediekretser og av andre. NRK Sogn og Fjordane har tatt tak i et reelt problem, det kan det ikke være noen tvil om. Frustrasjonen hos de ansatte er ikke god for helseforetaket.

Mitt spørsmål er om NRKs fokus på "Bolstad alene" er nyttig, siden problemet ligger i hele ledelsen i helseforetaket? Jeg tror hovedproblemet for Helse Førdes ledelse - administrasjonen og styret - er et fenomen som kalles "gruppetenking".

Jeg lette litt på nettet og her fant jeg en god tekst om emnet:

Gruppetenking er et bevis på at en samling individer er mer opptatt av å nå et resultat eller å unngå konflikter enn å finne en nye og bedre løsning. Gruppetenking oppstår når gruppemedlemmer søker enighet, og ignorerer individuelle medlemmers forsøk på å komme med alternativer.

Gruppetenking oppstår ofte når;
- teammedlemmene er for like: lik bakgrunn, like erfaringer, like holdninger
- teamet er isolert fra informasjon som kan forstyrre gryende meninger
- teamlederen fremfører sin mening før de andre teammedlemmene har rukket å få frem sine egne

Hvordan kan vi unngå gruppetenking?
- støtt opp om impulsive forslag fra gruppemedlemmer
- etter at enighet er oppnådd, be medlemmene fremme sine betenkeligheter
- involver en ekstern ressurs til å delta i møtene


I ledelsen i Helse Førde er det en felles forståelse av "alle tings fasit". Dersom noen kommer med uventede tanker, innspill som går på tvers av fasiten, eller kritikk - da er det bare forstyrrende. Dette er ikke enestående for Helse Førde, men noe som skjer i mange av helseforetakene, bl.a. som en konsekvens av modellen med styring etter konsernmodellen og konsensusprinsippet.

Som administrerende direktør må Jon Bolstad bære hovedansvaret for utviklingen av gruppetenkingen lokalt, men til syvende og sist ligger ansvaret hos styret - og spesielt hos styreleder.


Bente Øien Hauge
Forsvar Lærdal sjukehus

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar