mandag 20. september 2010

– Ordførar og Dale har ikkje æra


FIRDAPOSTEN – Det blir litt flaut å lese at ordførar Bente Frøyen Steindal og kommunelege Jan Helge Dale får æra av at Helse Førde startar opp att dagkirurgi i Florø, seier kirurg Trygve Nybø.

Laurdag skreiv Firdaposten at Helse Førde skal opne kirurgisk poliklinikk i Florø att, med avgrensa aktivitet.

Trygve Nybø meiner saka vert framstilt feil, då det kan tolkast som om ordførar Bente Frøyen Steindal og kommunelege Jan Helge Dale får æra av at Helse Førde gjer dette, på bakgrunn av eit møte dei hadde med Helse Vest for 14 dagar sidan.
– Ærast den som ærast bør. Eg blei spurt om å starte opp igjen i Florø fleire veker før dette møtet fant stad, påpeikar Nybø.

– Både Firdaposten og ordførar Bente Frøyen Steindal bør vite at bakgrunnen for at Helse Førde no måtte gjere noko i Florø, var det iherdige arbeidet som Harald Lindvik har gjort opp mot departementet og Helse Vest, seier Nybø.

– Seinast i juli i år fekk han helseminister Anne-Grete Strøm Eriksen si stadfesting på at det er eit eigarkrav at det skal drivast spesialisthelseteneste, poliklinikk og dagbehandling i Florø. Det er dette som er grunnen til at det igjen blir litt kirurgisk aktivitet i Florø, seier Nybø.
– At denne aktiviteten er alt for liten til å innfri dei krav departementet stiller er ei anna sak, seier han.

• Les saka i Firdaposten ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar