fredag 17. september 2010

PROGRAM LAURDAG 18. SEPTEMBER


PROGRAM Laurdag 18. september kl.12 ved Lærdal rådhus

Konferansier: Jan Olav Fretland

Årdalstangen musikklag spelar

APPELLAR FRÅ ÅRDAL: Marie-Helene Hollevik Brandsdal og Hanne Hestetun

APPELLAR FRÅ AURLAND: Atle Winjum og Harald Sjursen

APPELLAR FRÅ LÆRDAL: Frode Myklebust og Åge Natvik

OPEN MIKROFON: For dei som har noko på hjarta. (Meld frå til konferansier.)

APPELL FRÅ AKSJONEN: Bente Øien Hauge


Indresogningar set pris på Lærdal sjukehus, og me godtek ikkje noka nedbygging av det gode lokalsjukehuset vårt!

Sjukehuset er viktig for oss i alle fasar i livet. Befolkninga treng tilboda innan indremedisin, ortopedi og fødetenester. Difor må det òg vere støttetenester som overvaking, radiologi, laboratorium, kjøken m.m.

For å få ei god vidareutvikling av Lærdal sjukehus må ein få att lokal leiing og økonomistyring.

Me seier nei til Helse Førde sitt strategivedtak (“Strategi 2020”) og forlangar at helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen stoppar vidare demontering av sjukehuset vårt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar